Dry needling

Triggerpunten of spierpijnpunten ontstaan na overbelasting van de spieren en/of een spieronevenwicht. Dit kan zowel ontstaan op korte termijn, acuut, of op lange termijn, chronisch. Deze triggerpunten veroorzaken steeds lokale pijn, en kunnen zelfs uitstralende pijn veroorzaken. Door middel van dry needling brengen we de spier terug in zijn functie waardoor de pijn verdwijnt. We doen dit met behulp van een dunne naald (dry needle). Met deze techniek kunnen we de pijn, die afkomstige van elke spier, aanpakken. Typische pathologiën zijn: tenniselleboog en golferselleboog, rugpijn door gespannen spieren, spierkrampen, spierontstekingen van de nek/schouder,….

Typische kenmerken van deze triggerpunten zijn:

  • meestal pijn aan één zijde (unilaterale pijn)
  • een specifieke uitstralingspijn per spier
  • gespannen bandje voelbaar in de spier
  • herkenbare pijn bij druk op dit triggerpunt
  • klachten verbeteren bij warmte
  • zwakte in de spier is aanwezig

Als deze spierdysfunctie lang aanwezig is, ontstaat er vaak een myofaciale ketting: hierbij gaat oorspronkelijk één spier in dysfunctie, maar bij lang aanhouden van deze dysfunctie kunnen de omliggende spieren ook in dysfunctie gaan. Hierdoor ontstaat er een groter pijnzone of uitstralingszone.

Vooraleer we deze techniek toepassen, brengen we u klachten in kaart met een grondig algemeen onderzoek. Hierbij zullen we, bij een vermoeden van betrokkenheid van bepaalde spieren, zoeken naar de specifieke triggerpunten die de voor u herkenbare pijn uitlokken.

Voor meer info over dry needling, kan je terecht op deze site: http://www.dryneedling-gent.be/info-patienten/