Praktische info

Eerste aanmelding

De eerste behandeling zal steeds een onderzoek omvatten om jouw klachten volledig in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld.

Wij werken steeds op afspraak!

Je kan je eerste afspraak online plannen of door te bellen naar het nummer 09/379.80.34.

Voor huisbezoeken neem je best telefonisch contact op met ons.

Bij verhindering: gelieve steeds 24 uur op voorhand telefonisch contact op te nemen indien je jouw afspraak niet kan nakomen! Zoniet wordt jouw afspraak aangerekend (en dit zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Onze tarieven

Als u een voorschrift van de arts hebt, krijgt u van ons een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’ mee, waarmee u grotendeels wordt terugbetaald via de mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut en/of hospitalisatieverzekering. Heeft u een code eindigend op XX1/XX1, dan heeft u recht op verhoogde terugbetaling. U kan eventueel via uw hospitalisatieverzekering extra terugbetaling krijgen voor behandelingen kinesitherapie. Er wordt steeds per sessie afgerekend; dit kan met payconic of met bankcontact.

We zijn beide therapeuten zijn gedeconventioneerd en hanteren de volgende tarieven: